Průběh terapie

Ačkoli je průběh celotělové chladové terapie relativně jednoduchý, přece jenom chceme upozornit na některá pravidla, která je třeba dodržovat aby bylo dosaženo optimálních terapeutických výsledků. Budeme zde popisovat průběh terapie jen u pacientů, ne u vrcholových sportovců.

Indikaci pro chladovou terapii určí lékař, měl by zhodnotit případné kontraindikace, a pacientovi průběh terapie vysvětlit. Je velmi přínosné, pokud se zformuluje i cíl tohoto ošetření a systém dalších ošetřovacích postupů. Je třeba aby si pacient uvědomil, že tato terapie není ta konečná terapie, ale metoda rozšiřující další možnosti léčby.

Bezprostředně před vstupem do komory minimalizujeme pohybovou a tepelnou terapii, v případě nervozity pacienta před prvním vstupem do komory, doporučujeme poradu s fyzioterapeutem, případně i s ostatními pacienty. Pacient by měl být poučen o bezpečnostních zajištěních komory a pokud chce, měl by mít možnost podívat se na průběh terapie jiných pacientů. Je potřeba dát pozor na silně potící se pacienty, protože pocení je v komoře velmi nežádoucí. K vlastní terapii potřebujeme plavky, ochranu rukou, úst a pevné uzavřené boty. Kůže a vlasy musí být suché. Nesmí být použity žádné krémy ani masti. Dále do komory nenosíme kontaktní čočky, brýle, naslouchací přístroje a šperky.

Aktuální TK nesmí před kryoterapií překročit 160/90 mmHg. Po výstupu z komory TK trochu stoupne, po několika minutách se zase dostává na původní hodnoty.

Terapie se provádí v malých skupinách po 2-3 pacientech. Nejprve pacienti vstupují do 1 a 2 předkomory, kde pobývají jen několik sekund a pak vstoupí do terapeutické komory kde je teplota -110°C. Zde jsou po dobu 2-3 minut. Vzduch v komoře je zcela suchý a proto je tak vysoká teplota pro lidský organismus snesitelná. Vzduch je však díky chladu hustší a roztahuje se v důsledku oteplení při nádechu. Ke snížení pocitu tlaku na hrudníku je potřeba při prvním vstupu do komory pacienta upozornit na to, že je vhodné mělký nádech a lehký důraznější výdech. V kryokomoře se doporučuje pomalý pohyb v kruhu, nedoporučujeme rychlý pohyb, zvláště ne rukou, může dojít k většímu výdeji tepla a na těchto místech pak k potenciálnímu ohrožení omrzlinami. V kryokomoře nesmí být žádné předměty, který by mohly přijít do styku s nechráněnou kůží. Během pobytu v kryokomoře jsou pacienti s terapeuty v neustálém vizuálním kontaktu a též v kontaktu mikrofonem, terapeuti pacienta informují o uběhlém čase. V případě pacientů s klaustrofobií není třeba tuto terapii vylučovat, ve většině případů stačí poskytnout několikrát pacientovi odborný doprovod do komory. Pacienti s omezenou pohyblivostí a děti potřebují též doprovod.

Po vystoupení z kryokomory dojde k reaktivní hyperemii na kůži. Dochází ke zčervenání kůže a pocitů příjemného tepla. Toto po několika minutách odezní. Pokud se tato reakce odchýlí od normálu, je potřeba aby fyzioterapeuté stav sledovali a lokální perzistující zarudnutí kůže zakrývali (většinou obvazem). Pokud se začnou vytvářet puchýřky, nebo je začervenání kůže generalizované doporučujeme přerušení chladové terapie a konzultaci s lékařem.Totéž doporučujeme při vzniku akutních onemocnění.

Infekty horních cest dýchacích v latentní fázi nejsou důvodem k přerušení terapie. Pokud se znovu ohřátí organismu po výstupu z komory (při správném oblečení)protahuje na více než pár minut, doporučujeme po poradě s lékařem pobyt v komoře zkrátit. Sérii kryoterapie není třeba přerušit. V případě přerušení terapie na 2-3 dny lze pak znovu v sérii pokračovat a dokončit počet plánovaných vstupů. Pokud terapii přerušíme na více dní, musí série začít znovu.

Terapeuticky účinná teplota celotělové kryoterapii je v rozmezí -100°C až -110°C.

Nižší teploty nejsou žádoucí.

Kryokomora se skládá ze tří oddělených místností, první dvě komory mají funkci přípravnou a třetí je terapeutická.

Kryoterapie by měla být ordinována lékařem a měly by být přesně zváženy kontraindikace. Kryoterapie se poskytuje 2x denně, v odůvodněných případech lze vstupovat i 3x. Minimálně hodinu před a hodinu po kryoterapii nedoporučujeme žádné silné tělesné popř. sportovní aktivity. Pokud je nasazena celotělová kryoterapie jako cíl ke zvýšení sportovního výkonu je doporučena tělesná zátěž po terapii.

Během pobytu v komoře jsou tišeny bolesti a uvolňuje se svalovina. Tento efekt vydrží 2 - 4 hodiny. V této době by měly následovat různé ošetřovací metody a pohybové aktivity. Pro dlouhodobý efekt terapie doporučujeme 10 - 30 chladových expozic.

Při dobrém terapeutickém výsledku lze též uvažovat o redukci medikamentů, zvláště analgetik. Samozřejmě po konzultaci s lékařem.

U některých onemocnění doporučujeme terapii opakovat každého půl roku:

  • Chronická poyartritida
  • m. Bechtěrew
  • Artrosa
  • Fibromyalgie
  • Roztroušená skleroza
  • Lupénka
  • Neurodermatitida